HR Afdelingen

De kwaliteit van de HR afdeling: van droeftoeters naar blijtoeters……

Is er al een behoorlijke periode geen onderhoud aan het professionele niveau van de HR medewerkers gedaan? Groeit het werk hen boven het hoofd en lukt het niet om er grip op te krijgen? Is HR de politieagent of de gesprekspartner voor de leidinggevenden en medewerkers?

Helma zorgt voor een nieuwe, frisse wind om het elan weer terug te krijgen. Door samen met de leiding/medewerkers van de afdeling de gewenste situatie in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken wordt aan verbetering gewerkt. Door samen te werken, kennis te delen en kennis over te dragen wordt een draagvlak voor andere of nieuwe werkwijzen, taken en competenties gecreëerd. Samen resultaten behalen staat daarbij centraal.

Het in kaart brengen van de gewenste situatie en uitvoeren van een plan van aanpak, met als het nodig is een intern mobiliteitsplan of individuele ontwikkelplannen, is voor mij een opdracht die goed past in de ervaring en brede visie die ik in diverse branches heb opgedaan.

Resultaat: een HR afdeling met gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers die samen werken aan resultaten.