HR Basisprocessen

Professionaliseren van de basisprocessen van de HR afdeling

HR is van oudsher een discipline die in de pioniersfase door anderen ‘meegenomen’ wordt. Dan groeit de organisatie ineens uit z’n jas en professionalisering  is nodig om complexe regelgeving en administratie, functiebeschrijvingen, arbeidsvoorwaarden, personeelsdossiers, werving en selectie en personeelsontwikkeling goed op orde te hebben. Deze taken worden dan in een aparte functie ondergebracht en geprofessionaliseerd.

Met het professionaliseren van deze basisprocessen heb ik ruime ervaring. Aan de hand van een Quick scan doe ik voorstellen voor het professionaliseren van uw personeels- & salarisadministratie en de werkprocessen. In overleg met u zorg ik voor de begeleiding en/of uitvoering ervan.

Resultaat: een overzichtelijke administratie die leidinggevenden en medewerkers ondersteunt en informatie levert waarop gestuurd kan worden. De basistaken van HR zijn op orde.