HR Instrumenten

Professionaliseren van HR dienstverlening: de instrumenten

De volgende fase van professionalisering is het in lijn zetten van de HR instrumenten met de bedrijfsprocessen. De strategie van de organisatie wordt jaarlijks vertaald in financiële kaders en er worden (afdelings)jaarplannen opgesteld. Daarna worden deze door vertaald in resultaatafspraken met de medewerkers: de Planning & Controlcyclus.

Sturen op de resultaten en de kwaliteit van de medewerkers is een een must voor verdere ontwikkeling van de organisatie. HR instrumenten als resultaatgericht beoordelen en belonen, competentiegerichte functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en opleidingsplannen etc. zijn daarvoor nodig. Maar ook het gemotiveerd gebruiken van deze middelen door de leidinggevenden: “Hoe doe je dat”.

Helma heeft ruime ervaring in het (parallel) ontwikkelen en invoeren van HR instrumenten en met het opzetten en uitvoeren van de HR activiteiten voor de Planning en Controlcyclus. In overleg met u worden doelen en prioriteiten bepaald voorstellen gedaan voor de uitvoering.

Resultaat: een betere sturing op bedrijfsresultaten en op de kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers.