Organisatieontwikkeling

Groeien als onderneming en succesvol zijn en blijven vraagt om een duidelijke strategie met een goed ondersteunend HR beleid.

Als de koers van de organisatie duidelijk is, dan wordt het tijd om iedereen erbij te betrekken en te bespreken welke bijdrage iedereen vanuit zijn eigen rol kan leveren. Vraagstukken die ik samen met het management bespreek:

  • Zijn de medewerkers geïnformeerd over de koers van de organisatie en zijn ze zich bewust van de bijdrage die zij daaraan kunnen leveren. Hoe kun je medewerkers daarbij betrekken zodat hun bijdrage nog effectiever kan worden.
  • Is er voldoende talent in de organisatie, zit iedereen op de juiste plek, is het nodig om nieuwe medewerkers te werven of toch juist inzetten op aanwezig talent.
  • Is de stijl van leidinggeven gericht op het coachend sturen op resultaten en weten de leidinggevenden hun medewerkers te inspireren.
  • Zijn de personeelsinstrumenten voldoende ontwikkeld en in samenhang met elkaar; versterken ze de gewenste ontwikkelingen en worden ze door medewerkers èn leidinggevenden als een toegevoegde waarde ervaren.

Samen met de opdrachtgever onderzoek ik de vragen rondom organisatieverandering en talentontwikkeling en adviseer over de aanpak en inrichting van deze ontwikkeltrajecten, werk deze uit en begeleid de uitvoering ervan op interim basis.