Organisatieverandering

Ook organisaties moeten wendbaar blijven in een beweeglijke wereld. Groeien, stabiliseren of snoeien; regelmatig herijkt een organisatie de strategie. Maar dat alleen is niet voldoende om de gewenste ontwikkeling te bereiken.

  • Kennen de medewerkers de koers van de organisatie en weten ze op welke manier zij daaraan kunnen toevoegen zodat hun bijdrage nog effectiever kan worden.
  • Zijn de personeelsinstrumenten voldoende ontwikkeld en in samenhang met elkaar; versterken ze de gewenste koers en worden ze door medewerkers èn leidinggevenden als een toegevoegde waarde ervaren.

Natuurlijk Ontwikkelen heeft ervaring met trajecten om medewerkers te betrekken bij veranderingen en met het afstemmen van HR beleidsinstrumenten op strategie en doelstellingen.

Organisatieontwikkeling is volgens ons niet ‘het bedenken van allerlei nieuwe dingen’. Het is een kans om de bestaande dynamiek, processen en instrumenten (planning & control en HR)  zo in te zetten dat ze de veranderingen ondersteunen. Het investeren in de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers is daarbij essentieel.

Natuurlijk Ontwikkelen onderzoekt deze vragen samen met de opdrachtgever, adviseert over de aanpak en inrichting van deze ontwikkeltrajecten, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering ervan op interim basis.