Reorganisatie / fusie

Wanneer organisaties hun kosten omlaag moeten brengen en daarvoor kritisch hun werkprocessen en de competenties van de medewerkers onder de loep nemen, leidt dat soms tot ingrijpende veranderingen bijvoorbeeld in de vorm van een reorganisatie, samenvoeging of een fusie.

Voor HR adviseurs/afdelingen zijn dit vaak eenmalige activiteiten waar niet altijd voldoende kennis en/of ervaring mee is. Soms ontbreekt het aan voldoende bezetting omdat dit soort trajecten arbeidsintensief zijn. Ook kan het de interne verhoudingen binnen een organisatie goed houden als een dergelijke klus door een externe wordt geklaard.

Het samen met de betrokkenen (directie, managementteam, vakbonden, ondernemingsraad en HR medewerkers) vinden van passende oplossingen is essentieel voor voldoende draagvlak.

Helma is ervaren, zorgvuldig en resultaatgericht in het voorbereiden, regisseren en het uitvoeren van deze veranderingstrajecten. Overleg met vakbonden en ondernemingsraad, opstellen sociale plan/sociaal protocol, voorbereiden en uitvoeren van interne herplaatsingen en externe mobiliteit, collectief ontslag regelen, arbeidsvoorwaardenharmonisatie etc. horen daarbij.